ประชาสัมพันธ์
(Public Relations)
ขั้นตอนการส่งพระเครื่องเพื่อตรวจสอบออกบัตรรับรองพระแท้
ขั้นตอนการรับบัตรประชาชน

1. นำเสนอผลงานด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ห้างสรรพสินค้าทิพย์งามวงศ์วานหรือผ่านตัวแทนที่ได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด 700 บาทหรือส่งไปทางไปรษณีย์ได้ แต่ต้องเสียค่าส่งชุด 100 บาท (ไม่เกิน 5 องค์)
2. กรอกแบบฟอร์ม 2 ส่วนที่ 1 (ดีมือ) ส่วนที่ 2 ทาง บริษัท จะเก็บไว้ทำทะเบียน 
3. พระจะทำการตรวจสอบโดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการภายใน 1 - 5 วันทำการและจะ ได้รับ
บัตรกำนัลที่ได้รับพร้อมกับการรับชมด้วย4. พระมหากษัตริย์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ไม่แท้ที่กล่อง 
5. กรณีส่งทางไปรษณีย์ บริษัท จะแจ้งให้ทราบว่าได้รับการชำระเงินแล้วหรือไม่ทาง บริษัท จะแจ้งให้ทราบว่าได้รับการชำระเงินหรือไม่คืนที่ บริษัท ไม่รับผิดชอบกรณีที่เส้นตายหรือเสียเสียระหว่างที่ส่งมาตรวจสอบ ตรวจสอบก่อนที่ บริษัท จะได้รับและเปิดกล่องตรวจสอบและสถานการณ์การส่งพระคหกรรม
6. ย้อนกลับไปที่ 700 บาท 
7. การตรวจสอบของ บริษัท ที่ไม่สามารถทำข้อตกลงหรือตรวจสอบทางกฎห่ายได้
8 บัตรกำนัลตรวจสอบการลงทะเบียนบัตรเครดิตได้ที่www เมืองทอง
   
   ธานี 

(โจ๊กลำพูน)
ห้างพันธ์ทิพย์งามวงศ์วาน 217 ชั้น 3
ถ. งามวงศ์วานต. ท่าทรายอ . เมืองจ. นนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 094-635-1199