ประชาสัมพันธ์
(Public Relations)
ขั้นตอนการส่งพระเครื่องเพื่อตรวจสอบออกบัตรรับรองพระแท้
ขั้นตอนการส่งพระเพื่อตรวจสอบออกบัตรรับรอง

1.นำพระมาส่งด้วยตัวเองที่สำนักงานพระเมืองเหนือ ถ.ช้างคลาน จ.เชียงใหม่ หรือ ผ่านตัวแทนที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการ พร้อมกับชำระค่าตรวจเช็คองค์ละ 700 บาท หรือ ส่งมาทางไปรษณีย์ ซึ่งต้องเสียค่าส่งคืนให้อีกชุดละ 100 บาท ( ไม่เกิน5องค์ )
2.กรอกแบบฟอร์ม2ส่วน ส่วนที่ 1 (ขวามือ) ให้เจ้าของพระเก็บไว้เพื่อเวลานำมารับพระกลับคืน ส่วนที่ 2 (ซ้ายมือ) ทางบริษัทจะเก็บไว้ทำทะเบียน 
3.พระจะทำการตรวจเช็คโดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ภายใน 1 - 5 วันทำการ และจะได้รับพระคืนอย่างช้าที่สุดไม่เกิน 7 วัน กรณีส่งไปรษณีย์ให้นับรวมวันทำการไปรษณีย์ตามเวลาการส่งเข้าไปด้วย 
4.พระที่ผ่านการตรวจสอบจะได้รับบัตรรับรอง โดยนำใบรับพระมารับพระคืนได้ ส่วนพระที่ไม่ผ่านการรับรอง จะมีสติ๊กเกอร์ติดคำว่า ไม่แท้ ที่กล่องพระคืนให้ 
5.กรณีส่งทางไปรษณีย์ ทางบริษัทจะโทรแจ้งว่าได้รับพระแล้ว ซึ่งทางบริษัทจะแจ้งให้โอนเงินค่าตรวจสอบเข้าบัญชีชื่อบริษัทคุ้มเมืองเหนือจำกัดเท่านั้น และจะโทรแจ้งอีกครั้งเมื่อตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วเพื่อส่งพระคืนให้ บริษัทไม่รับผิดชอบกรณีพระเสียหายหรือสูญเสียระหว่างที่ส่งมาตรวจสอบก่อนที่ทางบริษัทจะได้รับและเปิดกล่องเพื่อตรวจสอบ และกรณีการส่งพระคืนกลับ
6.พระที่ไม่สรุปผล ทางบริษัทจะคืนค่าตรวจสอบให้ 700 บาท 
7.การตรวจสอบของทางบริษัทไม่สามารถนำไปเป็นข้อยุติหรือฟ้องร้องดำเนินคดีคดีทางกฏหมายได้
8.พระที่ผ่านการออกบัตร สามารถตรวจเช็คทะเบียนบัตรได้ที่ www.คุ้มเมืองเหนือ.com