ข่าวสังคม
(Social)
สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ภาคเหนือ สาขา จ.เชียงใหม่ จัดพิธีสุมาคาราวะ รดน้ำดำหัว ผู้อาวุโสของวงการพระเครื่องภาคเหนือ โดยมี ประธานฯ วีระชัย ชัยเจริญ(โจ๊ก ลำพูน) เป็นกำลังสำคัญในงาน ตลอดทั้งเพื่อนพ้อง น้องพี่ วงการพระภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน
สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ภาคเหนือ สาขา จ.เชียงใหม่ จัดพิธีสุมาคาราวะ รดน้ำดำหัว ผู้อาวุโสของวงการพระเครื่องภาคเหนือ โดยมี ประธานฯ วีระชัย ชัยเจริญ(โจ๊ก ลำพูน) เป็นกำลังสำคัญในงาน ตลอดทั้งเพื่อนพ้อง น้องพี่ วงการพระภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง ร่วมงานมากมาย